banner

רכבי סקודה יד שניה

Showing 1–16 of 25 results

תוצאות החיפוש שלך

מצב תצוגה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

2020 אוטומטי 118,746 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
232 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
232 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:89,804
מחיר אוטו סנטר: 89804 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

2020 אוטומטי 43,543 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
118 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
118 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:104,820
מחיר אוטו סנטר: 104820 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

2020 אוטומטי 106,503 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
74 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
74 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:92,780
מחיר אוטו סנטר: 92780 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020

2020 אוטומטי 120,939 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
2 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
2 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:88,352
מחיר אוטו סנטר: 88352 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

2021 אוטומטי 98,928 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
2 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
2 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:116,868
מחיר אוטו סנטר: 116868 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

2021 אוטומטי 67,971 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
3 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
3 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:126,230
מחיר אוטו סנטר: 126230 שקלים
לפרטים ורכישה

הנצפים ביותר בקטגוריה זו

סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020
2020 אוטומטי 106,503 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
74 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:92,780
מחיר אוטו סנטר: 92780 שקלים
סקודה אוקטביה 1197 קומבי אמבישן TSI אוטו 2016
2016 אוטומטי 154,763 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
50 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:36,343
מחיר אוטו סנטר: 36343 שקלים
סקודה סופרב F/L ביזנס 1500 אוטו 2020
2020 אוטומטי 119,559 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
337 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:94,722
מחיר אוטו סנטר: 94722 שקלים
סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021
2021 אוטומטי 67,971 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
3 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:126,230
מחיר אוטו סנטר: 126230 שקלים
סקודה אוקטביה אמביישן 1500 אוטו 2020
2020 אוטומטי 91,974 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
3 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:94,520
מחיר אוטו סנטר: 94520 שקלים
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

2021 אוטומטי 80,796 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
26 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
26 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:120,146
מחיר אוטו סנטר: 120146 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

2021 אוטומטי 99,681 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
1 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
1 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:118,090
מחיר אוטו סנטר: 118090 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

סקודה אוקטביה החדשה אמביישן 1498 אוטו 2021

2021 אוטומטי 76,150 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
25 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
25 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:122,582
מחיר אוטו סנטר: 122582 שקלים
לפרטים ורכישה
הוסף למועדפים
סקודה סופרב F/L אמביישן 2000 190 כ"ס אוטו 2020

סקודה סופרב F/L אמביישן 2000 190 כ"ס אוטו 2020

2020 אוטומטי 98,060 ק"מ
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
250 גולשים התעניינו ברכב זה
הטבה לרוכשים באתר - שובר Buy Me בשווי 1,000 ש"ח
250 גולשים התעניינו ברכב זה
 
מחיר אוטו סנטר:118,436
מחיר אוטו סנטר: 118436 שקלים
לפרטים ורכישה