מדיניות הפרטיות של אוטו סנטר


1. מדיניות פרטיות

1.1. אוטו סנטר הינה שותפות מוגבלת המהווה חלק מקבוצת חברות, הכוללת גם את חברת קשר רנט א קאר בע"מ (להלן: "הרץ").

1.2. אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות מבארת את סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך, כיצד אנו אוספים אותו, מהם האמצעים בהם אנו נוקטים כדי לשמור על המידע שלך בצורה מאובטחת, מהם אמצעי האבטחה שעלייך לנקוט ומהם השימושים שאנו עושים בו. אנו מתארים גם את האפשרויות העומדות בפניך בנוגע למידע האישי שלך כאשר אתה מבקש מאיתנו לספק לך שירותים.

1.3. צור עמנו קשר:

אנו מקווים שמדיניות זו תענה על שאלותייך לגבי האיסוף והשימוש שאנו עושים במידע האישי שלך. אם אין הדבר כך, או אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור עימנו קשר בטלפון 2332* או
בדוא"ל [email protected].

1.4. כשאתה מבקש מאיתנו לספק שירותים, לרבות בעצם השימוש באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

1.5. היקף

מדיניות זו מכסה את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך עבור עסקי השכרה, ליסינג, טרייד אין, מכירת רכב ומכירת רכב יד שנייה ("השירותים"). מדיניות זו אינה מטפלת במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כמו מידע אנונימי מצרפי.

1.6. נושאים חוקיים 

אנו פועלים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ושואפים למלא אחר כל חוקי הפרטיות הנהוגים במדינות השונות והחלים על המידע האישי שאנו אוספים ובו אנו משתמשים.

1.7. שינויים

אנו רשאים לשנות מדיניות זו מעת לעת. אם כך נפעל, מדיניות הפרטיות המתוקנת תחול בעת שנפרסם אותה באתר האינטרנט שלנו. אנו נתקן את הודעת "עודכנה לאחרונה" בעמוד הראשון של מדיניות זו בכל פעם שנבצע שינוי .
אם שינוי כלשהו גורם לכך שמדיניות זו תגן במידה פחותה על המידע האישי שלך, היא לא תחול על מידע שאספנו אודותיך לפני שבוצע השינוי. החריג היחיד לכך יהיה אם הודענו לך על השינויים ונתנו לך הזדמנות להורות לנו לא להחילם על המידע האישי שלך .

1.8. איסוף

אנו נאסוף מידע אודותיך ממגוון מקורות לצורך עסקינו. הדוגמאות שנספק כאן הן להבהרה ואינן מהוות רשימה מלאה של דרכי פעולתנו.
במסגרת קבלת השירותים באתר, תתבקש למסור פרטים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, ופרטי אמצעי תשלום (להלן: "מידע אישי"). בהתאם לשירות המבוקש, לעיתים נבקש לקבל מידע נוסף אודותיך והנדרש להענקת השירות.

אנו רשאים לאסוף מידע אישי הנחשב למידע רגיש כגון מידע אודות מצב בריאותך אם תבקש מאיתנו להתחשב בנכות

1.9. מקורות

אנו אוספים ממך מידע אישי בעת ביצוע הזמנה של אחד השירותים, לרבות מידע שאתה מספק :
• בזמן השיחה עם מרכז ההזמנות שלנו;
• באתרי האינטרנט שלנו ;
• במשרדי אוטו סנטר;
אנו גם אוספים מידע אישי אודותיך ממגוון מקורות אחרים, לרבות :
•     עסקאות שבצעת איתנו ועם חברות קשורות , לרבות הבחירות שביצעת, חיובים שהוטלו
עליך וכל המקרים או התאונות שהתרחשו;
• וגם חברות אחרות עימן יש לנו יחסים עסקיים, כמו חברות בבעלות הרץ ושותפינו העסקיים.

1.9.1. קוקיות (cookies) 

"קוקיות" הינה מערכת נתונים הנשלחים למחשבך משרת האינטרנט שלנו כדי לאפשר לשרת לזהות את המחשב שלך.
קוקיות עוזרות לנו לשפר את איכות ביקוריך באתרי האינטרנט שלנו על ידי הפיכת תהליך ההזמנה למהיר יותר ונטול תקלות. המידע שהן מספקות עוזר לנו לפתח תוכן ומאפיינים שאנו סבורים כי יועילו לך .
אנו משתמשים בקוקיות כדי :
• לעקוב אחר הדרך בה אתה משתמש באתרי האינטרנט שלנו במהלך ביקור מסוים, לזכור את הנתונים שאתה מספק ואת הבחירות שאתה מבצע לאורך התקדמותך מעמוד לעמוד("Session Cookies") .
• לזהות אותך בביקורך הבא .("Persistent Cookies")
על ידי התאמת הדפדפן שלך או התקנת תוכנה מסוימת באפשרותך להגביל את השימוש שאנו עושים בקוקיות. אם כך תפעל, עליך להיות מודע לדברים הבאים :
• אם אתה מגביל את השימוש שאנו עושים ב – session cookies לא תוכל להשתמש באתרי האינטרנט שלנו או במאפיינים מסוימים של הודעות הדוא"ל שלנו. עליך להיות מודע לכך ש – session cookies נמחקות בד"כ או שאינן זמינות לנו ברגע שאתה סוגר את הדפדפן.
• אם תגביל את השימוש שאנו עושים ב – persistent cookies תוכל עדיין ליהנות מפעולה מלאה של אתרי האינטרנט ומהודעות הדוא"ל שלנו אך תיאלץ להכניס נתונים מסוימים בכל פעם מחדש בתחילתו של ביקור חדש באתר האינטרנט. למרות ש – persistent cookies  לא תמחקנה באופן אוטומטי וזמינותן לא תיפגע בעת סגירת הדפדפן, הן "יפוגו" באופן טיפוסי לאחר מספר שנים.
אם עדיין אינך בטוח לגבי קוקיות, אנא שים לב לכך שהנתונים המרכיבים את הקוקיות שלנו יהיו בד" כ חסרי משמעות לכל אחד אחר. בנוסף, קוקיות אינן מסוגלות לשחזר נתונים מהכונן הקשיח של מחשבך או להעביר וירוסי מחשב.

1.9.2. תגי פיקסל (Pixel tags) 

בנוסף, אנו רשאים להשתמש ב"תגי פיקסל" או בטכנולוגיות דומות המאפשרות לנו לעקוב אחר פעולותיך כמשתמש באתרי האינטרנט שלנו או כמקבל של הודעות הדוא"ל שלנו .תגי פיקסל משמשים לאיסוף מידע אנונימי כדי לסייע לנו לקבוע הזמנות פופולריות, הקלקות ומידע אחר לצורך שיפור השירות שלנו. אנו משתמשים בהן גם בכדי לזהות אילו פרסומות מקוונות או דוא"ל הביאו את הלקוח לאתר האינטרנט שלנו.

1.9.3. אתרי אינטרנט של חברות אחרות

אתרי האינטרנט והודעות הדוא"ל שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי חברות אחרות. עליך להיות מודע לכך שעל האיסוף והשימוש במידע שאתה מספק באתרים אלה תחול מדיניות הפרטיות של החברה המספקת את אתר האינטרנט ולא המדיניות שלנו.

1.10. שימוש במידע והעברתו לגורמים נוספים

1.10.1. אנו עובדים עם חברות שונות על מנת לתת לך את השירות המבוקש על ידך, כגון ספקים וחברות תפעול. חברות אלו הינן חברות עצמאיות אשר אינן נמצאות בבעלותנו או תחת שליטתנו ועל כן מדיניות זו אינה חלה עליהן. יחד עם זאת, על מנת שתקבל שירות מיטבי, אנו זקוקים להעברת המידע האישי שלך לגורמים אלו, כולל העברת המידע לחו"ל כאשר יש צורך בכך. על כן, לשם אספקת השירותים, ייאסף מידע אישי אודותייך והוא יועבר לגורמים אחרים כל עוד הדבר נחוץ לשם השירות אותו ביקשת ולאור המטרות המפורטות במסמך זה.

כאשר מועבר מידע כאמור לגורמים אחרים לצורך מתן שירות על ידם, יחולו על ההעברה חוקי הפרטיות במדינת היעד, ומדיניות הפרטיות של מקבל המידע, ולא יחולו הכללים המנויים במדיניות זו.
1.10.2. הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב בבעלות קשר רנט א קאר בע"מ – אוטו סנטר. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה. במידה ואינך מעוניין למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.
1.10.3. יתכן כי המידע האישי שתמסור יועבר לחברות בנות/קשורות. אם ברצונך למנוע העברה כאמור, תוכל לפנות בכל עת לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדוא"ל [email protected] .

1.11. שמירה

אנו פועלים לשמירת המידע האישי אודותייך בצורה מאובטחת באופן שישמור אותו מדוייק, עדכני ומלא, ככל שנחוץ למטרות שלשמן אנו משתמשים בו.

1.12. אחסון

בד"כ נשמור מידע אישי אודות הלקוחות שלנו כל עוד אנו מאמינים שהוא דרוש למטרות עבורן הוא נאסף או כל עוד הדבר נדרש בהתאם לדין החל .

1.13. אבטחה

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, פרוצדורליים ואלקטרוניים ראויים לצורך הגנה על המידע האישי שלך, לרבות:
• הגבלת הגישה של עובדינו למידע אישי ;
• אכיפת מדיניות ותהליכים כלפי עובדינו במהלך עבודתם עם מידע אישי;
• שימוש בטכנולוגיות המתוכננות לשמירה על מידע במהלך שידורו, לרבות הצפנת SSL1למידע שאתה מספק באתרי האינטרנט שלנו.
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
לכן, גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו' ).
אם יש לך סיבה לחשוב שאחד החשבונות שלך אצלנו אינו מאובטח עוד, עליך ליצור עמנו קשר באופן מידי על פי ההוראות המצוינות בסוף מדיניות זו.

1.14. אבטחת תקשורת

אנו משתדלים לאזן בין אבטחת המידע שלך ובין נוחותך. כתוצאה מכך, אנו עשויים לעיתים להשתמש בשיטת תקשורת בטוחה פחות מהחלופה הנוחה פחות .לדוגמה, אנו נשלח לך דוא"ל באופן לא מוצפן (כלומר קריא באופן מיידי) היות ורבים מלקוחותינו אינם יכולים לגשת לדוא"ל מוצפן (כלומר מקודד). משמעות הדבר היא שהדוא"ל שלנו, אם נותב באופן מוטעה או יורט, ניתן לקריאה בקלות רבה יותר מאשר דוא"ל מוצפן. כיוון שכך, אנא המנע מלכלול מידע סודי, כגון מספר כרטיס האשראי שלך בדברי הדוא"ל שאתה שולח אלינו .
כדי להשתמש בדרך מאובטחת יותר לתקשורת עמנו באמצעות האינטרנט, אנא פנה אלינו באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים מטה.

1.15. עוד על הצפנת SSL

"SSL" משמעותו הצפנת שכבת שקעים מאובטחים (Secure Sockets Layer encryption).  אנו משתמשים בהגנה זו עבור המידע שאתה מוסר לנו באתרי האינטרנט שלנו. הצפנת SSL באה להבטיח שאכן אתה הוא זה ששולח את המידע לאוטו סנטר וכי אף אחד אחר אינו מסוגל לקרוא או לשבש אותו במהלך השידור. כשאתה מתבקש לספק לנו את המידע האישי שלך באתרי האינטרנט שלנו, תוכל לראות שכתובת ה – "http "של האתר שלנו משתנה ל – "https".התוספת של "s" מציינת כי האתר מאובטח לצורך העברת נתונים. תוכל גם לראות על המסך סמל של מנעול סגור המציין גם הוא שהאתר מאובטח.

1.16. גישה

באפשרותך לגשת ולעיין במידע האישי שלך ללא עלות ולתקן טעויות עובדתיות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת המייל –  [email protected] .
כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו
לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שתמסור לנו.

1.17. שימושים

המידע שתמסור ישמש אותנו למטרות הבאות:
1.17.1. שימושים תפעוליים
שימושים תפעוליים הם למשל מתן שירותים. על מנת לספק לך שירותים אנו נשתמש, בין היתר, במידע האישי שלך כדי:
• לבצע את עסקת הליסינג.
• לבצע את עסקת מכירת רכב יד שנייה.
• לספק לך שירות לקוחות.
• לחייב ולגבות את הסכומים המגיעים לנו עבור השכירויות שלך.
•  לצורך הסבת דוחות.
• לצרכי דיוור.
• לצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות.
•  לצרכי מחקר שביעות רצון לקוחות וחקר שוק על מנת לסייע לנו בשיפור השירותים.
אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לספקים שלנו לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי הסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר בנסיבות שהדין מתיר או מחייב זאת, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובהסכם ההתקשרות איתך. למשל, נוכל לשתף את המידע שלך עם חברות אשר יספקו לך שירותים שונים בקשר עם השירותים שלנו, לרבות ספק כרטיסי אשראי וחברות אחרות המעבדות את חיוביך.

1.17.2. שימושים לצרכי הגנה ושימושים חוקיים

אנו רשאים להשתמש ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שאנו רואים לנכון, במסגרת הדין החל, כדי להגן על עסקינו. לדוגמה, אנו רשאים לחלוק את המידע האישי שלך עם ארגונים לאכיפת הסכם השירות והשבת כל הכספים המגיעים לנו.
בנוסף, אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך מסיבות חוקיות, לרבות :
• שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק, לצורך זיהוי אנשים שעשויים להיות מעורבים בפעילויות בלתי חוקיות.
• תגובה לגופים ממשלתיים ומנהליים בהקשר לחיובים העולים במהלך ההשכרה, כמו קנסות חניה או תנועה וחיובי אגרות.
• כדי לציית לדין החל.

1.18. אוטו סנטר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות
השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם אוטו סנטר
מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או לקיים
הליך משפטי; (2) להגן על זכויותיה של אוטו סנטר; (3) לאכוף את תנאי
השימוש; (4) לפעול כדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים; (5) להגן עליך, במקרי חירום.

1.19. המידע שתמסור עשוי להיות מועבר  להרץ לצורך  שימושים תפעוליים.

1.20. אם ברצונך לבקש שהעברת מידע להרץ כאמור לא תתבצע ביחס אלייך, תוכל לפנות באמצעות כתיבת דוא"ל לכתובת המייל: [email protected].

1.20.1. חשיפה לעסקאות תאגידיות

אנו רשאים לחשוף את המידע האישי שלך לחברות אחרות בהקשר למכירה, מיזוג או העברה של אחד משירותנו כדי לאפשר לחברה האחרת להחליט האם להמשיך בעסקה. אם העסקה מושלמת, החברה תידרש לשמור על ההוראות הרלוונטיות של מדיניות זו ביחס למידע שנאסף אודותיך.

1.20.2. שימושים שיווקיים

נשמור את המידע האישי שלך ונשתמש בו כדי לפתח תוכניות שיווק ממוקדות והצעות שירות שאנו מאמינים שיועילו לך. על כן פרטייך ישמשו את אוטו סנטר, ככל שנתת הסכמת לכך במקרים המתאימים במהלך הרשמה באתר או בכל דרך אחרת, לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות
שונות, עריכת סקרים וכו', וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות דואר אלקטרוני, הודעת SMS , מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה או דואר רגיל. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי או לבקש למחוק את המידע שהוביל לדיוור הישיר ולא דרוש לנו למטרות לגיטימיות באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל – [email protected] . גם לאחר בקשת ההסרה ייתכן שישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין גם ללא הסכמתך.

1.21. נקודות נוספות

• אם אתה בוחר שלא לקבל תכתובות שיווקיות, אנו נבצע תמיד את הבחירה האחרונה שלך. למרות שאנו שואפים לעבד את בחירותיך באופן מידי, אתה עשוי עדיין לקבל תקשורת שיווקיות שנשלחה לפני שקיבלנו את בקשתך לבטל את הרישום ;
• אם פרטי ההתקשרות שלך משתנים, אנא עדכן אותנו בנתוני הפרופיל האישי המעודכנים שלך בדוא"ל – [email protected] . אנו נמשיך לשלוח אליך תכתובות לכתובת האחרונה שנמסרה לנו על ידך.

1.22. צור קשר

אנו מקווים כי מדיניות זו עונה על שאלותיך לגבי האיסוף והשימוש שלנו במידע האישי שלך. אם יש לך שאלות נוספות או אם הינך מעוניין ליצור עמנו קשר למטרה מסוימת, אנא פנה אלינו באחד מאמצעי ההתקשרות הבאים:
1. בכתובת הדוא"ל – [email protected].
2. בטלפון 2332*
3. באמצעות האתר האינטרנט שלנו בכתובת – www.autocenter.co.il.

page loader